BIP

Wyniki przeprowadzonych kontroli

WYNIKI ZEWNĘTRZNEJ EWALUACJI NASZEJ SZKOŁY
Prezentowany poniżej raport jest rezultatem zewnętrznej ewaluacji problemowej
w obszarze „PROCESY” 
przeprowadzonej w roku szkolnym 2010 / 2011 w naszej szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.

 

Objaśnienie:

Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę.
Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę.

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2013-10-24 12:47:32 Zmiana publikacji sp24
2 2013-10-24 10:31:53 Zmiana publikacji sp24
3 2013-05-09 11:46:15 Zmiana publikacji sp24


stronę wyświetlono 1658 razy Artykuł wyświetlony 1658 razy